Akses VPN yang diberikan akan ditamatkan pada Disember 31 setiap tahun. Dengan ini, pemohon hendaklah melaksanakan permohonan baru bagi pelanjutan akses VPN.

Sila rujuk pada Tatacara Permohonan VPN berikut bagi maklumat lanjut. Juga, sila lampirkan surat sokongan / kelulusan daripada Ketua Jabatan kepada Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi Sabah (KSTI) sewaktu memohon.

Bagi sebarang maklumat lanjut, sila berhubung dengan pihak Khidmat Pelanggan Sabah Net di talian 088-234 101 atau emel ke csd@sabah-net.com