No. Tajuk Papar dokumen
1. Ucapan Belanjawan Negeri 2024 Papar
2. Ucapan Belanjawan Negara 2024 Papar
3. Ucapan Bajet Negara 2023 Papar
4. Ucapan Bajet Negeri 2023 Papar
5. Ucapan Bajet Negeri 2022 Papar
6. Ucapan Bajet Negara 2022 Papar
7. Tinjauan Fiskal & Anggaran Hasil 2021 Papar
8. Ucapan Belanjawan Negeri 2021 Papar
9. Tinjauan Ekonomi 2021 Papar
10. Ucapan Bajet Negara 2020 Papar