Bagi sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh menghubungi kami melalui saluran yang disenaraikan di bawah;

  • Hotline: 088-234101
  • Telefon Bimbit / WhatsApp: 016-8331200
  • E-mel: csd@sabah-net.com

Untuk mendapatkan akses ke sistem ini sebagai Pengurus Kandungan, sila hantar permohonan rasmi ke csd@sabah-net.com disertai dengan pengesahan daripada Ketua Jabatan. Permohonan ini akan dihantar ke Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi terlebih dahulu bagi mendapatkan kelulusan.