No. Tajuk Papar dokumen
1. Ucapan Bajet Negara 2023 Papar
2. Ucapan Bajet Negeri 2023 Papar
3. Ucapan Bajet Negeri 2022 Papar
4. Ucapan Bajet Negara 2022 Papar
5. Tinjauan Fiskal & Anggaran Hasil 2021 Papar
6. Ucapan Belanjawan Negeri 2021 Papar
7. Tinjauan Ekonomi 2021 Papar
8. Ucapan Bajet Negara 2020 Papar
9. Ucapan Bajet Negeri 2020 Papar
10. Ucapan Bajet Negara 2019 Papar