SYARAT PERMOHONAN

  1. Sila pastikan peralatan ICT ( contoh: komputer ) telah tersedia di lokasi atau pejabat yang dipohon.
  2. Sila pastikan perancangan dan penyediaan Local Area Network (LAN) telah dilaksanakan.

Sekiranya belum, sila berhubung dengan pihak Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri (JPKN) sebelum membuat permohonan.

Maklumat lanjut berkenaan tatacara permohonan adalah seperti berikut: