Speaker
Datuk Haji Kadzim Haji M. Yahya
On
On
Ahli-ahli Jemaah Menteri
Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Noor
Ketua Menteri
Off
On
Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan
Timbalan Ketua Menteri l / Menteri Pertanian dan Perikanan
Off
Off
Datuk Dr. Joachim Gunsalam
Timbalan Ketua Menteri ll / Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan
Off
Off
Datuk Ir. Shahelmey bin Yahya
Timbalan Ketua Menteri lll / Menteri Kerja Raya
Off
Off
Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun
Menteri Kewangan
Off
Off
Datuk Jahid Jahim @ Nordin
Menteri Pembangunan Luar Bandar
Off
Off
Datuk Haji Mohd Arifin bin Haji Mohd Arif
Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi
Off
Off
Datuk Ellron Angin
Menteri Belia dan Sukan
Off
Off
Datuk James bin Ratib
Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat
Off
Off
Datuk Liew Chin Jin @ Christina Liew
Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar
Off
Off
Tuan Phoong Jin Zhe
Menteri Pembangunan Perindustrian
Off
Off