Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri merupakan Ketua Negeri Sabah. Beliau dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah mendapat nasihat daripada Ketua Menteri Sabah.

Di bawah Perlembagaan Negeri, Yang di-Pertua Negeri dilantik selama empat tahun.

Yang di-Pertua Negeri menjalankan kuasa eksekutif mengikut Perlembagaan Negeri dan membuat keputusan dengan nasihat Kabinet atau Ketua Menteri. Bagaimanapun, beliau juga boleh bertindak atas budi bicaranya dalam melaksanakan fungsi-fungsi berikut:

  • Perlantikan Ketua Menteri
  • Penangguhan memperkenankan permohonan untuk membubarkan Dewan Undangan.

Persetujuan daripada Yang Di-Pertua Negeri adalah diperlukan bagi semua undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Perundangan.

Yang di-Pertua Negeri kini ialah Tun Datuk Seri Panglima Haji Juhar Haji Mahiruddin. Beliau merupakan Yang di-Pertua Negeri yang ke-sepuluh dan dilantik mulai 1 Januari 2011.

 

Senarai Yang Di-Pertua Negeri Sabah Sejak Kemerdekaan

Tarikh Nama

16 September 1963 - 1965

Tun Datu Haji Mustafa bin Datu Harun

16 September 1965 - 1973

Tun Pengiran Haji Ahmad Raffae

16 September 1973 - 1975

Tun Haji Mohd. Fuad Stephens

1975 - 1978

Tun Mohd. Hamdan (formerly Datuk Indan Kari)

26 Jun 1978 - 1979

Tun Ahmad Koroh

27 Jun 1979 - 1987

Tun Datuk Mohamad Adnan Robert

1987 - 1994

Tun Mohd. Said bin Keruak

01 Januari 1995 - 31/12/2002

Tun Datuk Seri Panglima Haji Sakaran bin Dandai

01 Januari 2003 - 31/12/2010

Tun Datuk Seri Panglima Haji Ahmadshah bin Abdullah

01 Januari 2011 - sekarang

Tun Datuk Seri Panglima Haji Juhar Haji Mahiruddin