Name Ministry / Department / Agency
ABD. KARIM BIN A. M. ZAHARI Pejabat Daerah Kecil Menumbok
ABD. MANAP BIN ABD. RUHIM Pejabat Daerah Kinabatangan
ABDUL B. IMAM BASIRUN Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Tugas-tugas Khas)
ABINAN @ABNAN BIN ASLI Istana
ADANAN @ ADNAN BIN ATIN Kementerian Belia dan Sukan
ADZMIE BIN HARUN Pejabat Daerah Kecil Tungku
AFTAR BIN NURAJAT Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah
AHMAD ABDUL GHANI Keningau District Council
AHMAD HELMY BIN MOHD TAIB Putatan District Council
AK. JUNAIDI PG. ISMAIL Pejabat Daerah Papar