Datuk Mohd. Hanafiah bin Mohd. Kassim, Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, menghadiri Festival Drone Tawau 2023

19 NOVEMBER 2023 - Datuk Mohd. Hanafiah bin Mohd. Kassim, Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, menghadiri Festival Drone Tawau 2023