MAKLUMAN HEBAHAN : ALAMAT PEJABAT DAN TALIAN TELEFON JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN SABAH (JPP SABAH) DI IBU PEJABAT DAN DAERAH

-

Sukacita dimaklumkan bahawa berikut adalah merupakan senarai alamat dan talian telefon pejabat Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Sabah di ibu pejabat dan seluruh daerah di Negeri Sabah (Sila rujuk lampiran PDF).