Kementerian Pendidikan Malaysia

Alamat: Blok E8, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan , 62604 Putrajaya
Telefon (03) 8884 6000