Laman Web Rasmi
Kerajaan Negeri Sabah

Laman Berkaitan

Penggal Persekolahan

Tab-tab utama

Cuti Awal Tahun (2021)
01/01/2021 hingga 19/01/2021
Hari Persekolahan
20/01/2021 hingga 26/03/2021
Cuti Pertengahan Penggal 1 (2021)
27/03/2021 hingga 04/04/2021
Hari Persekolahan
05/04/2021 hingga 28/05/2021
Cuti Pertengahan Tahun (2021)
29/05/2021 hingga 13/06/2021
Hari Persekolahan
14/06/2021 hingga 16/07/2021
Cuti Pertengahan Penggal 2 (2021)
17/07/2021 hingga 25/07/2021
Hari Persekolahan
26/07/2021 hingga 10/09/2021
Cuti Pertengahan Penggal 3 (2021)
11/09/2021 hingga 19/09/2021
Hari Persekolahan
20/09/2021 hingga 10/12/2021
Cuti Akhir Tahun (2021)
11/12/2021 hingga 31/12/2021