Laman Web Rasmi
Kerajaan Negeri Sabah

Laman Berkaitan

Pelan Induk

No. Pelan Induk Pautan
1 Ringkasan Eksekutif Pelan Tindakan ICT Negeri Sabah (6MB) Muat Turun
2

Laporan Akhir Pelan Tindakan ICT Negeri Sabah (25MB)

Muat Turun

3

Pelan Induk IT Sektor Awam Negeri

Muat Turun