Laman Web Rasmi
Kerajaan Negeri Sabah

E-Form: Suruhanjaya Perkidmatan Awam Negeri

Borang-borang yang disediakan oleh pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri.

 • Permohonan Jawatan Di Dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sabah(P.K. 0214 (L) - 99)
  Borang yang digunakan untuk membuat permohonan jawatan dalam perkhidmatan awam. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 4 muka surat)
  Muat Turun
 • Syor Pelantikan *Menanggung Kerja/Memangku/Kenaikan Pangkat & Lampiran Kenyataan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Pegawai Yang Diperakukan (P.K. 1463 (Litho) & P.K. 1286 (Litho))
  Borang yang digunakan untuk syor pelantikan menanggung kerja/memangku/kenaikan pangkat berserta dengan lampiran kenyataan oleh ketua jabatan mengenai pegawai yang diperakukan. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 3 muka surat)
  Muat Turun
 • Syor Untuk Mengisi Jawatan Kosong (P.K 3890 (L)-97)
  Borang yang digunakan untuk syor untuk mengisi jawatan kosong beserta dengan borang lampiran A. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 2 muka surat)
  Muat Turun
 • Perakuan Pelanjutan Tempoh Percubaan (Lampiran A)
  Borang Lampiran A yang digunakan bagi permohonan untuk perakuan tempoh percubaan. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 2 muka surat)
  Muat Turun
 • Perakuan Pengesahan Dalam Jawatan (Lampiran A II)
  Borang lampiran "A" II digunakan untuk perakuan pengesahan dalam jawatan. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 1 muka surat)
  Muat Turun
 • Perakuan Pemberian Taraf Berpencen (Lampiran A III)
  Borang lampiran A III yang digunakan untuk perakuan pemberian taraf berpencen. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 1 muka surat)
  Muat Turun
 • Maklumat Peribadi Pegawai Sedang Berkhidmat Dan Perakuan Ketua Jabatan(Lampiran SPAN 1)
  Borang Lampiran Span 1 yang digunakan untuk maklumat peribadi pegawai sedang berkhidmat dan perakuan ketua jabatan. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 2 muka surat)
  Muat Turun
 • Maklumat Peribadi Pegawai Sedang Berkhidmat (Lampiran SPAN 2)
  Borang Lampiran Span 2 yang digunakan untuk maklumat peribadi pegawai sedang berkhidmat sahaja. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 2 muka surat)
  Muat Turun
 • Borang Aduan/Cadangan
  Borang yang digunakan bagi mengemukakan aduan atau cadangan kepada pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 1 muka surat)
  Muat Turun