Objektif

  Objektif

  • Meningkatkan sistem pentadbiran Daerah yang cekap dan amanah berlandaskan Etika Perkhidmatan.
  • Sebagai agen perubahan dalam Pentadbiran dan Penyelarasan kepada semua aktiviti Pembangunan Daerah.
  • Berperanan semula serta membantu meningkatkan taraf Sosio-Ekonomi Luar Bandar.
Pelawat
Reserved 55.1% Reserved
United States 28.5% USA
Malaysia 15.6% Malaysia

Total:

19

Countries
000014914
Today: 1
Yesterday: 1
This Week: 10
This Month: 6