Eng BM Saiz Teks: A A+ A++ Cetak Laman Emel Laman Pilih: Versi Teks Versi Biasa Mudah Alih
Bookmark and Share

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri (SPAN) pada mulanya telah ditubuhkan atas Perintah Dewan, the North Borneo (Public Service Commission) Order in Council, 1963, yang diwartakan pada 1 Mac 1963 dalam Warta Kerajaan Bil. S. 43/63.

Selepas Negeri Sabah mencapai kemerdekaan menerusi Malaysia pada 31 Ogos 1963, pewujudan SPAN diperuntukkan pula di bawah Bahagian (I), Artikel 36(1) Perlembagaan Negeri Sabah.

Selain dari itu, kuasa-kuasa SPAN juga diperuntukkan di bawah Artikel 135 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Menurut Artikel37(10) Perlembagaan Negeri Sabah, Suruhanjaya dikehendaki mengemukakan laporan perlaksanaan tugas-tugas kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri untuk dibentangkan di Dewan Undangan Negeri.

Klik di sini untuk pergi ke laman web Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri