Laman Web Rasmi
Kerajaan Negeri Sabah

Pertukaran Alamat Pejabat Daerah Kecil Sook

Sukacita dimaklumkan bahawa alamat surat menyurat baru Pejabat Daerah Kecil
Sook adalah seperti berikut:
Pejabat Daerah Kecil Sook
Pejabat Pos Mini
Peti Surat No. 10
89000 Sook