Laman Web Rasmi
Kerajaan Negeri Sabah

Notis Pembukaan Semula Premis Kepada Pelanggan/Pelawat Jabatan Bendahari Negeri

SELARAS DENGAN ARAHAN YB SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI MAKA DIMAKLUMKAN BAHAWA PREMIS JABATAN BENDAHARI NEGERI DIBUKA SEMULA BERMULA 13 MEI 2020.

Pengurusan Pelanggan/Pelawat adalah berdasarkan SOP Jabatan yang telah ditetapkan.

Terima kasih di atas kerjasama dan persefahaman semua.

Sekian, terima kasih.
Jabatan Bendahari Negeri