Laman Web Rasmi
Kerajaan Negeri Sabah

JEMPUTAN MENGHADIRI SEMINAR KONFLIK : ‘BEBASKAN DIRIMU’ ANJURAN INTAN KAMPUS SABAH

Sukacita dimaklumkan bahawa, INTAN Kampus Sabah, dengan kerjasama Bahagian Pengurusan Psikologi, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia,  akan melaksanakan seminar Konflik: ‘Bebaskan Dirimu’, seperti berikut:

Nama Kursus:  ‘BEBASKAN DIRIMU’
Tarikh Kursus: 27 Julai 2017 (Khamis) 
Tempat Kursus: Auditorium, INTAN Kampus Sabah. 

Seminar ini dilaksanakan bagi menyediakan wahana perkongsian ilmu untuk membantu peserta memahami senario konflik masa kini yang berlaku khasnya dalam perkhidmatan awam serta memberi penjelasan kepada peserta mengenai peranan yang perlu dimainkan oleh penjawat awam dalam menangani situasi konflik-konflik tertentu.

Sila klik sini untuk maklumat lanjut